Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 18. června 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-143/11)1

„Veřejná služba – Žádost o vrácení nákladů vynaložených na řízení zamítnutá orgánem oprávněným ke jmenování – Žaloba na neplatnost mající stejný předmět jako návrh na vyměření nákladů – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí Komise nenahradit čtvrtinu nákladů vynaložených žalobcem v rámci věci F-81/09, Marcuccio v. Komise, jejíž náhrada jí byla uložena rozsudkem ze dne 15. února 2011.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 65, 3.3.2012, s. 26.