Language of document :

Personaldomstolens beslut (ensamdomare) av den 18 juni 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-143/11)1

(Personalmål – Tillsättningsmyndighetens avslag på ansökan om återbetalning av rättegångskostnader – Talan om ogiltigförklaring avser samma sak som en ansökan om fastställelse av rättegångskostnader – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Personalmål – Ogiltigförklaring av kommissionens tysta avslag på ansökan om återbetalning av en fjärdedel av sökandens rättegångskostnader i mål F-81/09, Marcuccio mot kommissionen, i vilket sökanden i dom av den 15 februari 2011 dömdes att betala rättegångskostnaderna

Avgörande

Talan avvisas som uppenbart ogrundad.

Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 65 av den 3.3.2012, s. 26.