Language of document :

Kanne 27.12.2011 – ZZ v. komissio

(Asia F-143/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoamisvaatimus, jolla oli hiljaisesti päätetty olla suorittamatta asiassa F-81/09, Marcuccio v. komissio, kantajalle myönnettyä neljäsosaa hänelle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, mihin vastaaja oli 15.2.2011 annetulla tuomiolla velvoitettu

Vaatimukset

Komission tai komission tekemäksi katsottava päätös, jolla hylättiin kantajan 16.8.2011 tekemä vaatimus, joka oli lähetetty komission lailliselle edustajalle ja komission nimittävälle viranomaiselle, on kumottava

on todettava, että komissio on laiminlyönyt asiassa F-81709, Marcuccio v. komissio, 15.2.2011 annetun tuomion täytäntöönpanemisen edellyttämät toimenpiteet, erityisesti tuomiossa annetun oikeudenkäyntikuluja koskevan velvoitteen osalta

komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle 3 316,31 euroa, jolle maksun laiminlyöntitilanteessa kertyy 10 prosentin vuotuinen korko, joka on lisättävä vuosittain pääomaan tämän kanteen nostamista seuraavasta päivästä aina siihen saakka, kun edellä mainittu maksu on suoritettu

komissio on velvoitettava maksamaan huomisesta alkaen kantajalle 5 euroa kultakin 17.8.2011 seuraavilta 180 päivältä maksun laiminlyönnin ajan kunkin päivän päättyessä, ja ellei maksua suoriteta, sille kertyvä 10 prosentin suuruinen vuotuinen korko, joka lisätään vuosittain maksun pääomaan, sitä seuraavasta päivästä, jolloin maksu olisi pitänyt suorittaa, päivään, jolloin se suoritetaan

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 6 euroa 181. päivästä 17.8.2011 alkaen kultakin 17.8.2011 seuraavilta 270 päivältä maksun laiminlyönnin ajan kunkin päivän päättyessä, ja ellei maksua suoriteta, sille kertyvä 10 prosentin suuruinen vuotuinen korko, joka lisätään vuosittain maksun pääomaan, sitä seuraavasta päivästä, jolloin maksu olisi pitänyt suorittaa, päivään, jolloin se suoritetaan

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 7,50 euroa 271. päivästä 17.8.2011 alkaen kultakin 17.8.2011 seuraavilta 360 päivältä maksun laiminlyönnin ajan kunkin päivän päättyessä, ja ellei maksua suoriteta, sille kertyvä 10 prosentin suuruinen vuotuinen korko, joka lisätään vuosittain maksun pääomaan, sitä seuraavasta päivästä, jolloin maksu olisi pitänyt suorittaa, päivään, jolloin se suoritetaan

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 10 euroa 361. päivästä 17.8.2011 alkaen kultakin päivältä maksun laiminlyönnin ajan kunkin päivän päättyessä, ja ellei maksua suoriteta, sille kertyvä 10 prosentin suuruinen vuotuinen korko, joka lisätään vuosittain maksun pääomaan, sitä seuraavasta päivästä, jolloin maksu olisi pitänyt suorittaa, päivään, jolloin se suoritetaan

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.