Language of document :

Talan väckt den 29 december 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-144/11)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten I. Ruiz Garcia)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte tillåta sökanden att delta i uttagningsförfarandet efter offentliggörandet av en rättelse av meddelandet om uttagningsprov varigenom den avgörande poängsatsen för test d avseende omdömesförmåga i en given situation ogiltigförklarades.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslut EPSO/R/17/11 och beslutet om att avvisa sökandens kandidatur med tillämpning av rättelsen,

kalla sökanden till den andra delen av uttagningsprovet EPSO/AST/111/10,

tillerkänna sökanden en summa på 10 400 euro i skadestånd jämte ränta, samt

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.