Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 2. decembra 2014 – Erik Simpson/Svet

(Zadeva F-142/11 DEP)1

(Javni uslužbenci – Postopek – Odmera stroškov)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Erik Simpson (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in A. F. Jensen, zastopnika)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, da tožeča stranka po uspešno opravljenem natečaju EPSO/AD/113/07 „Vodje enot (AD9) na področju prevajanja za češki, estonski, madžarski, litvanski, letonski, malteški, poljski, slovaški in slovenski jezik“ ne napreduje v naziv AD9, in odškodninski zahtevek.IzrekSkupni znesek stroškov, ki jih mora Svet Evropske unije povrniti E. Simpsonu iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo, v zadevi F-142/11, se določi v višini 8.600 EUR, ki ga je treba povečati za davek na dodano vrednost, ki se morebiti dolguje na ta znesek.