Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

2. prosinca 2014.

Predmet F‑142/11 DEP

Erik Simpson

protiv

Vijeća Europske unije

„Javna služba – Postupak – Odmjeravanje troškova“

Predmet:      Zahtjev za odluku o troškovima koji je E. Simpson podnio na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika u verziji koja je tada bila na snazi (u daljnjem tekstu: bivši poslovnik) nakon presude Službeničkog suda od 12. prosinca 2013., Simpson/Vijeće (F‑142/11, EU:F:2013:201, koja je predmet žalbenog postupka pred Općim sudom Europske unije, predmet T‑130/14 P).

Odluka:      Ukupni iznos troškova koje Vijeće Europske unije treba naknaditi E. Simpsonu na ime troškova čiju je naknadu moguće tražiti u predmetu F‑142/11 određuje se na iznos od 8600 eura uvećan za porez na dodanu vrijednost koji se eventualno duguje na taj iznos.

Sažetak

Sudski postupak – Troškovi – Odmjeravanje – Troškovi čiju je naknadu moguće tražiti – Pojam – Porez na dodanu vrijednost – Uključivanje u slučaju osobe koja nije porezni obveznik

(Poslovnik Službeničkog suda, čl. 91. t. (b))

Tužitelju koji nije porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost nije moguće naknaditi taj porez koji je eventualno plaćen na usluge koje je obračunao njegov odvjetnik. Stoga porez na dodanu vrijednost eventualno plaćen na nagrade za rad koje su ocijenjene nužnima za tužitelja predstavlja troškove nastale u svrhu postupka u smislu članka 91. točke (b) bivšeg Poslovnika Službeničkog suda.

(t. 34.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: rješenje De Nicola/EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP i T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, t. 37.

Službenički sud: rješenje Missir Mamachi di Lusignano/Komisija, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, t. 31.