Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2014 m. gruodžio 2 d.

Byla F‑142/11 DEP

Erik Simpson

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Viešoji tarnyba – Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Dalykas:      Prašymas nustatyti bylinėjimosi išlaidas, kurį E. Simpson pateikė pagal tuo metu galiojusios Procedūros reglamento redakcijos (toliau – ankstesnis Procedūros reglamentas) 92 straipsnio 1 dalį priėmus 2013 m. gruodžio 12 d. Tarnautojų teismo sprendimą Simpson / Taryba (F‑142/11, EU:F:2013:201, dėl kurio Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pateiktas apeliacinis skundas, byla T‑130/14 P).

Sprendimas:      Nustatyti, kad bylinėjimosi išlaidų suma, kurią Europos Sąjungos Taryba turi atlyginti E. Simpson kaip atlygintinas išlaidas byloje F‑142/11, yra 8 600 EUR, pridedant galimai mokėtiną pridėtinės vertės mokestį.

Santrauka

Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Sąvoka – Pridėtinės vertės mokestis – Priskyrimas neapmokestinamo asmens atvejui

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

Ieškovas, kuris nėra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu, neturi galimybės susigrąžinti šio mokesčio, galimai sumokėto už advokato paslaugas. Taigi galiausiai sumokėtas pridėtinės vertės mokestis už honorarus, kurie pripažinti būtinais, ieškovui yra išlaidos, patirtos dėl proceso, kaip jos suprantamos pagal ankstesnio Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktą.

(žr. 34 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Nutarties De Nicola / EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP ir T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, 37 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Nutarties Missir Mamachi di Lusignano / Komisija, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, 31 punktas.