Language of document : ECLI:EU:F:2014:260

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2014. gada 2. decembrī

Lieta F‑142/11 DEP

Erik Simpson

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumu noteikšana

Priekšmets      Pieteikums par tiesāšanās izdevumu apmēra noteikšanu, ko atbilstoši Reglamenta, tobrīd spēkā esošajā redakcijā (turpmāk tekstā – “agrākais Reglaments”) 92. panta 1. punktam iesniedzis E. Simpson pēc Civildienesta tiesas 2013. gada 12. decembra sprieduma Simpson/Padome (F‑142/11, EU:F:2013:201, spriedums pārsūdzēts Vispārējā tiesā, lieta T‑130/14 P)

Nolēmums      Kopējā tiesāšanās izdevumu summa, ko Eiropas Savienības Padome atlīdzina E. Simpson kā atlīdzināmos izdevumus lietā F‑142/11, ir EUR 8600, kam jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis, kurš, iespējams, jāmaksā par šo summu.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Apmēra noteikšana – Atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi – Jēdziens – Pievienotās vērtības nodoklis – Iekļaušana personas, kas nav nodokļa maksātājs, gadījumā

(Civildienesta tiesas Reglamenta 91. panta b) punkts)

Prasītājam, kurš nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, nav iespējas atgūt šo nodokli, kas, iespējams, maksāts par pakalpojumiem, par kuriem tā advokāts izrakstījis rēķinus. Tādējādi pievienotās vērtības nodoklis, kas, iespējams, samaksāts par honorāriem, kas uzskatīti par nepieciešamiem, attiecībā uz prasītāju ir izdevumi, kas radušies saistībā ar tiesvedību agrākā Civildienesta tiesas Reglamenta 91. panta b) punkta izpratnē.

(skat. 34. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: rīkojums De Nicola/EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP un T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, 37. punkts.

Civildienesta tiesa: rīkojums Missir Mamachi di Lusignano/Komisija, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, 31. punkts.