Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 24. junija 2016 – Simpson/Svet

(Zadeva F-142/11)1

(Javni uslužbenci – Vrnitev zadeve Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Uradniki – Napredovanje v razredu – Odločba, da se tožeči stranki ne prizna razreda AD 9 po uspešno opravljenem splošnem natečaju za razred AD 9 – Obveznost obrazložitve – Enako obravnavanje – Očitna napaka pri presoji – Člen 81 Poslovnika – Očitno neutemeljena tožba)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Erik Simpson (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in E. Rebasti, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, da tožeča stranka po uspešno opravljenem natečaju EPSO/AD/113/07 „Vodje enot (AD9) na področju prevajanja za češki, estonski, madžarski, litvanski, letonski, malteški, poljski, slovaški in slovenski jezik“ ne napreduje v naziv AD9, in odškodninski zahtevek.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    Erik Simpson nosi svoje stroške, priglašene v zadevah F-142/11, T-130/14 P in F-142/11 RENV in stroške Sveta Evropske unije v zadevi F-142/11.

3.    Svet Evropske unije nosi svoje stroške, priglašene v zadevah T-130/14 P in F-142/11 RENV.

____________

1 UL C 65, 3.3.2012, str. 26 (začetna zadeva).