Language of document :

Presuda Suda (peto vijeće) od 5. rujna 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof - Austrija) – Verein für Konsumenteninformation protiv Deutsche Bahn AG

    (predmet C-28/18)1     

(Zahtjev za prethodnu odluku – Tehnički i poslovni zahtjevi za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima – Uredba (EU) br. 260/2012 – Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA) – Plaćanja izravnim terećenjem – Članak 9. stavak 2. – Dostupnost plaćanja – Uvjet prebivališta)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Verein für Konsumenteninformation

Tuženik: Deutsche Bahn AG

Izreka

Članak 9. stavak 2. Uredbe (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 treba tumačiti na način da mu se protivi ugovorna klauzula, poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, koja isključuje plaćanje izravnim terećenjem u eurima koje se izvršava shemom izravnih terećenja uspostavljenom na razini Europske unije (izravno terećenje SEPA) ako platitelj nema prebivalište u istoj državi članici kao što je ona u kojoj primatelj plaćanja ima svoje sjedište.

____________

1 SL C 104, 19. 3. 2018.