Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2019. szeptember 5-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verein für Konsumenteninformation kontra Deutsche Bahn AG

(C-28/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményei – 260/2012/EU rendelet – Egységes eurófizetési övezet (SEPA) – Beszedéssel történő fizetés – A 9. cikk (2) bekezdése – A fizetési művelet hozzáférhetősége – A lakóhelyre vonatkozó feltétel)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Verein für Konsumenteninformation

Alperes: Deutsche Bahn AG

Rendelkező rész

Az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan szerződési kikötés, mint amelyről az alapügyben szó van, amely kizárja az Európai Unió szintjén létrehozott beszedési modellen keresztül lebonyolított, euróban denominált beszedéssel (SEPA-beszedés) történő fizetést akkor, ha a fizető fél nem ugyanabban a tagállamban rendelkezik lakóhellyel, mint amelyben a kedvezményezett tevékenységének székhelye található.

____________

1 HL C 104., 2018.3.19