Language of document : ECLI:EU:C:2014:217

Predmet C‑559/12 P

Francuska Republika

protiv

Europske komisija

„Žalba – Državne potpore – Potpore u obliku neograničenog implicitnog jamstva u korist La Poste koje proizlazi iz njezinog statusa javne ustanove – Postojanje jamstva – Prisutnost državnih sredstava – Prednost – Teret i standard dokazivanja“

Sažetak – Presuda Suda (prvo vijeće) od 3. travnja 2014.

1.        Sudski postupak – Akt kojim se pokreće postupak – Formalni zahtjevi – Određivanje predmeta spora – Sažeti prikaz iznesenih razloga – Nedvosmisleno formulirani zahtjevi tužitelja

(Poslovnik Općeg suda, čl. 44. st. 1. t. (c))

2.        Sudski postupak – Iznošenje novih razloga tijekom postupka – Tužbeni razlog koji na dosljedan i razumljiv način proizlazi iz teksta tužbe – Nepostojanje novog tužbenog razloga – Učinci pogrešne kvalifikacije kao novog tužbenog razloga

(Poslovnik Općeg suda, čl. 44. st. 1. t. (c) i čl. 48. st. 2.)

3.        Potpore koje dodjeljuju države – Upravni postupak – Obveze Komisije – Revno i nepristrano ispitivanje – Uzimanje u obzir najpotpunijih i najvjerodostojnijih mogućih dokaza – Opseg obveze

(čl. 108. st. 2. UFEU‑a)

4.        Potpore koje dodjeljuju države – Odluka Komisije kojom je utvrđena nespojivost državne potpore s unutarnjim tržištem – Teret dokazivanja – Oslanjanje Komisije na skup ozbiljnih, preciznih i suglasnih indicija kako bi se provjerilo postoji li dovoljno konkretan ekonomski rizik terećenja državnog proračuna – Dopuštenost

(čl. 107. st. 1. UFEU‑a)

5.        Žalba – Razlozi – Pogrešna ocjena činjenica i dokaza – Nadzor Suda nad ocjenom dokaza – Isključenje osim u slučaju iskrivljavanja

(čl. 256. UFEU‑a; Statut Suda, čl. 58. podst. 1.)

6.        Žalba – Razlozi – Nedostatno obrazloženje – Implicitno obrazloženje Općeg suda – Dopuštenost – Pretpostavke

(čl. 256. UFEU‑a; Statut Suda, čl. 36. i čl. 53. podst. 1.)

7.        Potpore koje dodjeljuju države – Pojam – Dodjela prednosti korisnicima – Državno jamstvo u korist poduzetnika na kojeg se ne primjenjuju redovni postupci restrukturiranja i likvidacije – Dokaz postojanja tog jamstva na temelju pretpostavke poboljšanja financijskog položaja tog poduzetnika

(čl. 107. st. 1. UFEU‑a; Komunikacija Komisije 2008/C 155/02, t. 1.2., 2.1. i 2.2.)

8.        Žalba – Razlozi – Proturječno obrazloženje – Tužbeni razlog koji ne može prouzročiti poništenje pobijane presude zbog postojanja izreke utemeljene na drugim pravnim osnovama

(čl. 256. UFEU‑a; Statut Suda, čl. 36. i čl. 53. podst. 1.)

1.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 38., 39.)

2.        Argument čiji bitni elementi i sažeti prikaz proizlaze na dosljedan i razumljiv način iz samih pojmova tužbe kojom se pokreće postupak ne čini novi tužbeni razlog istaknut u replici, čak ni kada ta tužba ne sadrži formalni razlog u tom pogledu.

Međutim, pogrešna kvalifikacija novog tužbenog razloga ne povlači za sobom poništenje pobijane presude jer je Opći sud proveo potpunu i cjelovitu provjeru osnovanosti argumenata koji proizlaze iz tužbe kojom se pokreće postupak.

(t. 40., 45., 46.)

3.        U skladu s načelima u području dokazivanja u sektoru državnih potpora, Komisija je dužna revno i nepristrano voditi postupak ispitivanja spornih mjera, kako bi, prilikom usvajanja konačne odluke kojom se utvrđuje postojanje i, eventualno, neusklađenosti ili nezakonitosti potpore, raspolagala najpotpunijim i najvjerodostojnijim mogućim dokazima.

(t. 63.)

4.        U okviru postupka ispitivanja državnih potpora, u svrhu utvrđivanja postojanja implicitnog i neograničenog državnog jamstva – koje ne proizlazi izričito ni iz kojeg zakonskog ili ugovornog teksta – u korist javne ustanove kao i da je uvjet postojanja državnih sredstava u konkretnom slučaju bio ispunjen, Komisija se može osloniti na metodu skupa ozbiljnih, preciznih i suglasnih indicija kako bi se provjerilo postoji li u nacionalnom pravu stvarna obveza države da se koristi svojim resursima kako bi se pokrili gubici takve ustanove u teškoćama i, dakle, dovoljno konkretan ekonomski rizik terećenja državnog proračuna.

(t. 64., 65.)

5.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 78.‑80.)

6.        Vidjeti tekst odluke.

(t. 85., 86.)

7.        Postoji jednostavna pretpostavka prema kojoj davanje implicitnog i neograničenog državnog jamstva u korist poduzetnika na kojeg se ne primjenjuju redovni postupci restrukturiranja i likvidacije ima za posljedicu poboljšanje njegovog financijskog položaja smanjenjem troškova koji uobičajeno opterećuju njegov proračun. Slijedom toga, u okviru postupka u svezi s režimom postojećih potpora, da bi dokazala prednost koju je poduzetnik korisnik ostvario takvim jamstvom, Komisiji je dovoljno da utvrdi postojanje takvog jamstva, a ne mora dokazati stvarne učinke koje je ono proizvelo od trenutka njegova davanja.

(t. 98., 99.)

8.        Budući da je Opći sud ipak ispravno zaključio da je Komisija u postupku ispitivanja državne potpore poštovala teret i standard dokazivanja koje je bila dužna uzeti u obzir da bi utvrdila je li implicitno i neograničeno državno jamstvo davalo prednost, činjenica da je Opći sud također podnio proturječno i nedostatno obrazloženje ne može dovesti do ukidanja pobijane presude.

(t. 103., 104.)