Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 16.6.2011 - Nolin v. komissio

(Asia F-82/10)

(Henkilöstö - Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuinen mukautus - Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michel Nolin (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perusteella suoritetun virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisen mukautuksen yhteydessä laadittu laskelma kantajan palkan tarkistuksesta ajanjaksolla heinäkuusta joulukuuhun 2009 sekä palkkalaskelma 01/2010

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta asiassa F-82/10, Nolin v. komissio, raukeaa.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 13, 15.1.2011, s. 38.