Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 16. jūnija rīkojums - Nolin/Komisija

(lieta F-82/10) 

Civildienests - Ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju ikgadēja koriģēšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Nolin (Brisele, Beļģija) (pārstāvis -M. Velardo, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - MM. G. Berscheid un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt paziņojumus par prasītāja atalgojumu korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un viņa paziņojumu par atalgojumu 01/2010, kas sagatavots ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējās atalgojuma un pensiju korekcijas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību par prasību lietā F-82/10 Nolin/Komisija;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 13, 15.01.2011., 38. lpp.