Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 29 september 2011 – AJ mot kommissionen

(Mål F-80/10)

(Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Artiklarna 43 och 45 i tjänsteföreskrifterna – Rapport om karriärutveckling – Uppenbart oriktig bedömning – Motivering)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AJ (Waterloo, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och C. Berardis-Kayser)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens rapport om karriärutveckling för perioden den 1 januari 2008−31 december 2008.

Domslut

Talan ogillas.

AJ ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.