Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 5. jūnija spriedums – Giannakouris/Komisija

(lieta F-83/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Piešķiršanas nosacījumi– Līdzīga no citiem avotiem saņemama pabalsta atskaitīšana

Tiesvedības valoda grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luksemburga) (pārstāvis V. Christianos, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji D. Martin, piedaloties E. Bourtzalas un E. Antypas, avocats)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu par prasītājam piešķirtā pabalsta izglītībai samazināšanu sakarā ar to, ka viņa meita saņem dalībvalsts piešķirto finanšu palīdzību stipendijas un kredīta veidā

Rezolutīvā daļa:

1)    prasību noraidīt;

2)    Giannakouris kungs atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 13, 15.01.2011., 38. lpp.