Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 14 iulie 2011 – Praskevicius/Parlamentul European

(Cauza F-81/10)1

(Funcție publică – Funcționari – Promovare – Articolul 45 din statut – Eroare vădită de apreciere – Puncte de merit –Analiză comparativă a meritelor – Motivare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Vidas Praskevicius (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: P. Nelissen Grade și G. Leblanc, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: V. Montebello-Demogeot și N. B. Rasmussen, agenți)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei pârâtului de a nu include numele reclamantului pe lista funcționarilor promovați în gradul AD 6 în temeiul exercițiului de promovare 2009 și cererea de reparare a prejudiciului moral suferit

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 301, 6.11.2010, p. 66.