Language of document :

17. septembril 2010 esitatud hagi - Dubus versus komisjon

(kohtuasi F-79/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Charles Dubus (Tervuren, Belgia) (esindaja: advokaadid E. Boigelot ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus jätta hageja 2009. aasta edutamise raames kandmata palgaastmele AST4/C edutatud ametnike nimekirja ning mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 20. novembril 2009 avaldatud otsus jätta hageja 2009. aasta edutamise raames kandmata palgaastmelt AST3/4 palgaastmele AST4/C edutatud ametnike nimekirja;

selle tühistamise tagajärjel teostada uus hageja ning 2009. aasta edutamise raames teiste kandidaatide teenete võrdlev hindamine ning määrata hageja palgaastmele AST4C tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2009 ning maksta talle saamata jäänud töötasult intresse alates 1. jaanuarist 2009 määraga, mida Euroopa Keskpank kohaldab oma põhiliste refinantseerimistehingute puhul, millele lisandub kaks punkti, samas siiski vaidlustamata teiste selliste edutatud ametnike edutamist, kelle nimed sisalduvad 20. novembril 2009 avaldatud nimekirjas;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja 3500 euro suurune summa mittevaralise kahju eest, mis tekitati tema edutamata jätmisega 1. jaanuaril 2009, tingimusel et seda suurendatakse menetluse jooksul;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________