Language of document :

Kanne 17.9.2010 - Dubus v. komissio

(Asia F-79/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Charles Dubus (Tervuren, Belgia) (edustajat: asianajajat E. Boigelot ja S. Voog)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AST4/C ylennettyjen virkamiesten luetteloon, ja vahingonkorvausvaatimus aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Kantajan vaatimukset

komission 20.11.2009 julkaistun sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokasta AST3/4 palkkaluokkaan AST4/C ylennettyjen virkamiesten luetteloon

tämän kumoamisen seurauksena on suoritettava uusi kantajan ja muiden ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailu vuoden 2009 ylennyskierroksen osalta, kantaja on ylennettävä palkkaluokkaan AST4/C taannehtivasti 1.1.2009 alkaen ja hänelle on maksettava 1.1.2009 alkaen viivästyskorkoa saamatta jääneestä palkasta Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioita varten vahvistaman korkokannan mukaisesti, korotettuna kahdella pisteellä, asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi niiden muiden ylennettyjen virkamiesten ylennyksiä, jotka on merkitty 20.11.2009 julkaistuun luetteloon

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 3.500 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka aiheutui siitä, ettei häntä ylennetty 1.1.2009, sillä varauksella, että tätä summaa korotetaan oikeudenkäynnin aikana

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________