Language of document :

Acțiune introdusă la 17 septembrie 2010 - Dubus/Comisia

(Cauza F-79/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Charles Dubus (Tervuren, Belgia) (reprezentanți: E. Boigelot şi S. Woog, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anulare a deciziei pârâtei de a nu include numele reclamantului pe lista funcționarilor promovați la gradul AST4/C în cadrul exercițiului de promovare 2009 și cerere de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei, publicată la 20 noiembrie 2009, de a nu include numele reclamantului pe lista funcționarilor promovați de la gradul AST3/4 la gradul AST4/C în cadrul exercițiului de promovare 2009;

ca urmare a acestei anulări, realizarea unei noi analize comparative a meritelor reclamantului și ale meritelor ale celorlalți candidați în cadrul exercițiului de promovare 2009 și promovarea reclamantului la gradul AST4/C, cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2009, precum și plata de dobânzi pentru restanțele de remunerație la cota fixată de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, începând cu 1 ianuarie 2009, majorată cu două puncte, fără a se afecta însă promovarea celorlați funcționari promovați și ale căror nume figurează pe lista publicată la 20 noiembrie 2009;

obligarea Comisiei să plătească reclamantului suma de 3 500 de euro drept despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a faptului că nu a fost promovat la 1 ianuarie 2009, sub rezerva dreptului de a mări această sumă în cursul procedurii;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________