Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 8. december 2010 - Dubus mod Kommissionen

(Sag F-79/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 301 af 6.11.2010.