Language of document :

2010 m. gruodžio 8 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Dubus prieš Komisiją

(Byla F-79/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro draugiškai išsprendus ginčą.

____________

1 - OL C 301, 2010 11 6, p. 66.