Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 8. decembra 2010 - Dubus/Komisia

(vec F-79/10)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010, s. 66.