Language of document :

Kanne 12.4.2022 – Banque postale v. EKP

(asia T-190/22)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: La Banque postale (Pariisi, Ranska) (edustajat: asianajajat A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ja M. Dalon,

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan EKP:n 2.2.2022 tekemän päätöksen nro ECB-SSM-2022-FRBPL-1 (kokonaisuudessaan liitteineen) 1.2. kohdan ja 3.2.1–3.2.8 kohdat siltä osin kuin niissä määrätään talletusten vakuusjärjestelmien tai kriisinratkaisurahaston osalta tehtävistä peruuttamattomista maksusitoumustoimenpiteistä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut

    toteuttamaan työjärjestyksen 88 ja 89 artiklan nojalla prosessinjohtotoimen, jossa EKP:a vaaditaan esittämään muiden pankkien, erityisten muiden ranskalaisten pankkien suhteen vuoden 2021 osalta tehdyt peruuttamattomia maksusitoumuksia koskevat päätökset.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin kanneperusteet, joihin vedotaan asiassa T-186/22, Paribas v. EKP.

____________