Language of document :

Acțiune introdusă la 12 aprilie 2022 – Banque postale/BCE

(Cauza T-190/22)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: La Banque postale (Paris, Franța) (reprezentanți: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi și M. Dalon, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea secțiunii 1.2 și a secțiunilor 3.2.1-3.2.8 din Decizia BCE nr. ECB-SSM-2022-FRBPL-1 (adoptată împreună cu anexele sale) din 2 februarie 2022, în măsura în care prevede măsuri care trebuie adoptate privind angajamentele de plată irevocabile referitoare la schemele de garantare a depozitelor sau la fondurile de rezoluție;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată;

adoptarea, în temeiul articolelor 88 și 89 din Regulamentul de procedură, a unei măsuri de organizare a procedurii prin care BCE să comunice deciziile privind angajamentele de plată irevocabile adoptate pentru alte instituții bancare pentru anul 2021, în special cele referitoare la celelalte instituții bancare franceze.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive care sunt identice sau similare cu cele invocate în cadrul cauzei T-186/22, BNP Paribas/BCE.

____________