Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. studenoga 2020. uputio Överklagandenämnden för studiestöd (Švedska) – MCM/Centrala studiestödsnämnden

(predmet C-638/20)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Överklagandenämnden för studiestöd

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: MCM

Tuženik: Centrala studiestödsnämnden

Prethodno pitanje

Može li država članica (država porijekla) glede djeteta radnika migranta koji se vratio, neovisno o članku 45. UFEU-a i članku 7. stavku 2. Uredbe br. 492/20111 , uzimajući u obzir proračunske interese države porijekla, postaviti uvjet da dijete mora biti povezano s državom porijekla kako bi se tom djetetu odobrila financijska pomoć za studij u inozemstvu u drugoj državi članici u kojoj je djetetov roditelj prije radio (država domaćin), ako

(i)    je djetetov roditelj nakon povratka iz države domaćina živio i radio u državi porijekla tijekom najmanje osam godina,

(ii)    dijete nije slijedilo svojeg roditelja u državu porijekla već je od rođenja ostalo u državi domaćinu, i

(iii)    država porijekla postavlja isti uvjet povezanosti za druge državljane u državi porijekla koji ne ispunjavaju uvjet boravišta i koji se prijavljuju za financijsku pomoć za studij u inozemstvu u drugoj državi članici Unije?

____________

1 Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (SL 2011., L 141, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 264.)