Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen săd Blagoevgrad (Bulharsko) dne 16. února 2021 – MV – 98 v. Načalnik na otděl „Operativni dějnosti“ – Sofia v glavna direkcia „Fiskalen kontrol“ pri Centralno upravlenie na Nacionalna agencia za prichodite

(Věc C-97/21)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen săd Blagoevgrad

Účastníci původního řízení

Žalobce: MV – 98

Žalovaný: Načalnik na otděl „Operativni dějnosti“ – Sofia v glavna direkcia „Fiskalen kontrol“ pri Centralno upravlenie na Nacionalna agencia za prichodite

Předběžné otázky

Musí být článek 273 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 a článek 50 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, o jakou se jedná v projednávané věci, podle níž může dojít ke kumulaci správního řízení za účelem nařízení donucovacího správního opatření a sankčního správního řízení za účelem uložení majetkové sankce pro jediný čin, spočívající v nezaevidování prodeje zboží a jeho nezaúčtování vystavením dokladu o prodeji, která jsou vedena proti stejné osobě?

V případě kladné odpovědi na tuto otázku, musí být článek 273 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, o jakou se jedná v projednávané věci, podle níž může dojít ke kumulaci správního řízení za účelem nařízení donucovacího správního opatření a sankčního správního řízení za účelem uložení majetkové sankce pro jediný čin, spočívající v nezaevidování prodeje zboží a jeho nezaúčtování vystavením dokladu o prodeji, která jsou vedena proti stejné osobě, přihlédneme-li ke skutečnosti, že tato právní úprava orgánům příslušným pro provádění obou řízení a soudům současně neukládá, aby zajistily účinné uplatnění zásady přiměřenosti ohledně celkových dopadů všech kumulovaných opatření v poměru k závažnosti konkrétního protiprávního jednání?

V případě, že na projednávanou věc nelze použít článek 50 a čl. 52 odst. 1 Listiny, musí být článek 273 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty a čl. 49 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je čl. 186 odst. 1 ZDDS (zakon za danak varhu dobavenata stojnost [zákon o dani z přidané hodnoty]), které pro jediný čin, spočívající v nezaevidování prodeje zboží a jeho nezaúčtování vystavením dokladu o prodeji, stanoví stejné osobě kromě uložení majetkové sankce podle čl. 185 odst. 2 ZDDS rovněž donucovací správní opatření „zapečetění obchodních prostor“ na dobu až 30 dní?

Musí být čl. 47 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že nebrání takovým opatřením přijatým vnitrostátním zákonodárcem k ochraně zájmu podle článku 273 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, jako je předběžný výkon donucovacího správního opatření „zapečetění obchodních prostor“ na dobu až 30 dní za účelem ochrany domnělého veřejného zájmu, pokud je soudní ochrana proti němu omezena na posouzení proti němu namítaného srovnatelného soukromého zájmu?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.