Language of document :

2021 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal du travail de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Byla C-92/21)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Prieglobsčio politika – Valstybės narės, atsakingos už tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai – Reglamentas (ES) Nr. 604/2013 („Dublinas III“) – 27 straipsnis – Teisių gynimo priemonės apskundžiant sprendimą dėl perdavimo – Skundo stabdomasis poveikis – 29 straipsnis – Perdavimo sąlygos ir terminai – Normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo – Direktyva 2013/33/ES – 18 straipsnis – Nacionalinė priemonė, kuria prašytojui, dėl kurio priimtas sprendimas dėl perdavimo, paskiriama vieta specifinėje priėmimo įstaigoje, kur apgyvendinami asmenys, kuriems teikiama pagalba ruošiantis juos perduoti)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal du travail de Liège

Šalys

Ieškovas: VW

Atsakovė: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Rezoliucinė dalis

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, 27 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo nedraudžiama, kad skundą dėl sprendimo perduoti kitai valstybei narei, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 dalį, padavusio prašytojo atžvilgiu valstybė narė imtųsi parengiamųjų priemonių dėl šio perdavimo, pavyzdžiui, suteiktų vietą specifinėje priėmimo įstaigoje, kur apgyvendinami asmenys, kuriems teikiama pagalba ruošiantis juos perduoti.

____________

1 OL C 138, 2021 4 19.