Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 27. aprila 2011 - AR proti Komisiji

(Zadeva F-120/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 72, 5.3.2011, str. 35.