Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. septembri 2011. aasta otsus – Heath versus EKP

(kohtuasi F-121/10)1

(Avalik teenistus – EKP personal – Pensioniskeem – Pensionikava – Pensionide iga-aastane tõstmine – Ühtlustatud tarbijahinnaindeksid – Pensionikava aktuaari arvamus – Konsulteerimine personalikomiteega – Konsulteerimine järelevalvekomiteega – Õigus kollektiivläbirääkimistele)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michael Heath (Southampton, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: P. Embley ja E. Carlini ja advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada hageja 2010. aasta jaanuari ja järgnevate kuude pensioniteatised osas, milles nendega kohaldatakse pensionide 2010. aasta kohandamise järel 0,6% pensionitõusu ning nõue hüvitada hagejale tekitatud kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista Euroopa Keskpanga kohtukulud välja M. Heath’ilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1     ELT C 30, 29.1.2011, lk 67.