Language of document :

Kanne 19.11.2010 - Cocchi ja Falcione v. komissio

(Asia F-122/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) ja Nicola Falcione (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla peruutettiin kantajien eläkeoikeuksien siirtoa koskeva ehdotus, jonka kantajat olivat jo hyväksyneet.

Vaatimukset

12.2.2010 tehty päätös, jolla "kumottiin" 16.9.2009 tehty ehdotus, jonka Nicola Falcione oli hyväksynyt 9.10.2009 ja joka koski hänen eläkeoikeuksiensa siirtoa henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on kumottava

23.2.2010 tehty päätös, jolla "kumottiin" 13.10.2009 tehty ehdotus, jonka Giorgio Cocchi oli hyväksynyt 10.11.2010 ja joka koski hänen eläkeoikeuksiensa siirtoa henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan Nicola Falcionelle 200 000 euroa ja Giorgio Cocchille 50 000 euroa

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________