Language of document :

Beroep ingesteld op 19 november 2010 - Cocchi en Falcione / Commissie

(Zaak F-122/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, België) en Nicola Falcione (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi en J.-N. Louis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot intrekking van een voorstel betreffende de overdracht van verzoekers' pensioenrechten dat door hen reeds was geaccepteerd

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het besluit van 12 februari 2010 tot "nietigverklaring" van het door Falcione op 9 oktober 2009 geaccepteerde voorstel van 16 september 2009 betreffende de overdracht van zijn pensioenrechten krachtens artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut;

nietigverklaring van het besluit van 23 februari 2010 tot "nietigverklaring" van het door Cocchi op 10 november 2009 geaccepteerde voorstel van 13 oktober 2009 betreffende de overdracht van zijn pensioenrechten krachtens artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van het bedrag van 200 000 EUR aan Falcione en van 50 000 EUR aan Cocchi;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________