Language of document :

Talan väckt den 15 november 2010 - Di Tullio mot kommissionen

(Mål F-119/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roberto Di Tullio (Rovigo, Italien) (ombud: advokaterna E. Boigelot och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Olaf:s beslut att inte bevilja sökanden ledighet för militärtjänstgöring enligt artikel 18 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Olaf:s beslut av den 21 april 2010 att inte bevilja sökanden ledighet för militärtjänstgöring trots att han kallats in av Guardia di Finanza den 24 februari 2010,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 10 september 2010 om delvis avslag på sökandens klagomål av andra skäl än de som angavs i det angripna beslutet av den 27 april 2010,

till följd av dessa ogiltigförklaringar ge sökanden ledighet för militärtjänstgöring från den 1 juli 210 till och med den 30 juni 2012, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________