Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 15. novembrī - AR/Komisija

(lieta F-120/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AR (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodriguez, C. Bernard-Glanz un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt EPSO lēmumu izslēgt prasītāju no procedūras saistībā ar iekšējo konkursu COM/INT/EU2/10/AD5 bulgāru un rumāņu pilsonības administratoriem, jo prasītājs neizturēja priekšatlases testus, kā arī atcelt lēmumu, kas pieņemts par sūdzību un ar kuru prasītājam ir atļauts atkārtoti kārtot minētā konkursa priekšatlases testus

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) 2010. gada 31. marta lēmumu izslēgt prasītāju no iekšējā konkursa COM/INT/EU2/10/AD5, lai prasītājam tiktu ļauts piedalīties pārbaudījumos;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 3. augusta lēmumu, jo ar to būtībā netiek apmierināta prasītāja sūdzība;

pieprasīt, nepieciešamības gadījumā veicot ar pierādījumu savākšanas vai procesa organizatorisko pasākumu, lai Komisija iesniegtu uzdoto jautājumu sarakstu, kā arī sniegtās atbildes testos, kas notika Briselē 2010. gada 5. martā plkst. 1300;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________