Language of document : ECLI:EU:F:2011:14

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN

FOR PERSONALERETTENS ANDEN AFDELING

15. februar 2011

Sag F-18/10

Georges Capidis

mod

Europa-Kommissionen

»Mindelig bilæggelse på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Georges Capidis har nedlagt påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 30. april 2009 om at pålægge ham den disciplinære sanktion, der består i degradering til en lavere lønklasse.

Udfald: Sag F-81/12, Capidis mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Parterne betaler sagens omkostninger i henhold til det forlig, der er indgået mellem dem.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – mindelig bilæggelse af tvisten for Personaleretten – slettelse af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)