Language of document : ECLI:EU:F:2011:14

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TOISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

15 päivänä helmikuuta 2011

Asia F-18/10

Georges Capidis

vastaan

Euroopan komissio

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Georges Capidis vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan nimittävän viranomaisen 30.4.2009 tekemän päätöksen, jolla hänelle määrättiin kurinpitoseuraamuksena yhden palkkaluokan alennus.

Ratkaisu: Asia F‑18/10, Capidis vastaan komissio, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Asianosaiset vastaavat oikeudenkäyntikuluista tekemänsä sovinnon mukaisesti.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)