Language of document : ECLI:EU:F:2011:14

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

15 februari 2011

Zaak F‑18/10

Georges Capidis

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling op initiatief van Gerecht — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarbij Capidis vraagt om nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 30 april 2009 om hem de tuchtmaatregel van terugzetting van een rang op te leggen.

Beslissing: Zaak F‑18/10, Capidis/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Partijen dragen de kosten volgens het tussen hen gesloten akkoord.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil voor Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)