Language of document : ECLI:EU:F:2011:14

SKLEP PREDSEDNIKA DRUGEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 15. februarja 2011

Zadeva F‑18/10

Georges Capidis

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero G. Capidis predlaga razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja, z dne 30. aprila 2009, s katero mu je bil izrečen disciplinski ukrep razvrstitve v nižji naziv.

Odločitev:      Zadeva Capidis proti Komisiji (F‑18/10) se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Stranki nosita stroške v skladu z medsebojnim dogovorom.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)