Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 15. februar 2011 – Capidis mod Kommissionen

(Sag F-18/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 134 af 22.5.2010, s. 56.