Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 februari 2011 – Capidis / Commissie

(Zaak F-18/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 134 van 22/05/2010, blz. 56.