Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 15 februarie 2011 – Capidis/Comisia

(Cauza F-18/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 134, 22.5.2010, p. 56.