Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18 ta’ Ottubru 2012

Verstreken vs Il-Kunsill

(Kawża F-16/10) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 134, 22.05.2010, p. 55.