Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 18 oktober 2012 – Verstreken mot Rådet

(Mål F-16/10)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 134, 22.5.2010, s. 55.