Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 11. prosinca 2013. – Andres i dr. protiv ESB-a

(Predmet F-15/10)1

(Javna služba – Osoblje ESB-a – Reforma sustava socijalnog osiguranja – Zamrzavanje mirovinskog plana – Provedba mirovinskog sustava – Mišljenje nadzornog odbora – Mišljenje odbora za osoblje – Mišljenje općeg vijeća –Mišljenje upravnog vijeća – Ocjena mirovinskog plana svake tri godine – Povreda uvjeta zapošljavanja – Očita pogreška u ocjeni – Načelo proporcionalnosti – Stečena prava – Načelo pravne sigurnosti i predvidljivosti – Obveza obavještavanja)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Carlos Andres i dr. (Frankfurt na Majni, Njemačka) (zastupnici: L. Levi i M. Vandenbussche, odvjetnici)

Tuženik: Europska središnja banka (ESB) (zastupnici: C. Kroppenstedt i F. Malfrère, agenti, uz asistenciju B. Wägenbaura, odvjetnika)PredmetZahtjev za poništenje platnih lista tužitelja iz lipnja 2009., svih kasnijih platnih lista i svih budućih platnih lista s obzirom na to da te liste predstavljaju provedbu reforme mirovinskog sustava koja je stupila na snagu 4. svibnja 2009. i zahtjev za popravak štete koju su pretrpjeli tužitelji.Izreka presudeTužba se odbija. C. Andres i ostalih 168 tužitelja čija se imena nalaze u prilogu će, osim vlastitih, snositi i troškove Europske središnje banke.