Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. decembra 2013 – Andres in drugi proti ECB

(Zadeva F-15/10)1

(Javni uslužbenci – Osebje ECB – Reforma sistema socialnega varstva – Zamrznitev pokojninske sheme – Izvajanje pokojninskega zavarovanja – Posvetovanje z nadzornim odborom – Posvetovanje z odborom za osebje – Posvetovanje z razširjenim svetom – Posvetovanje s svetom – Presoja pokojninske sheme vsaka tri leta – Kršitev pogojev za zaposlitev – Očitna napaka pri presoji – Načelo sorazmernosti – Pridobljene pravice – Načelo pravne varnosti in predvidljivosti – Dolžnost obveščanja)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Carlos Andres in drugi (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: C. Kroppenstedt in F. Malfrère, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom)Predmet Na eni strani razglasitev ničnosti plačilnih listov tožečih strank za junij 2009 ter poznejših in bodočih v delu, v katerem pomenijo izvedbo reforme pokojninskega sistema, ki je bila sprejeta 4. maja 2009. Na drugi strani zahtevek za povračilo škode, ki je nastala tožečim strankam.Izrek1.    Tožba se zavrne.2.    C. Andres in ostalih 168 tožečih strank, ki so navedene v prilogi, nosijo svoje stroške in se jim naloži plačilo stroškov, ki so nastali Evropski centralni banki.