Language of document :

Žaloba podaná 10. marca 2010 - M. Almeida Campos a i./Rada

(vec F-16/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: M. Almeida Campos (Brusel, Belgicko) a i. (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o nepovýšení žalobcov do platovej triedy AD12 v rámci povyšovania za rok 2009 a, pokiaľ je to potrebné, rozhodnutí o povýšení do tejto platovej triedy v rámci toho istého povyšovania, úradníkov, ktorých mená sú uvedené na zoznamoch povýšených úradníkov uverejnených v oznámení zamestnancom č. 97/09 z 27. apríla 2009 a v oznámení zamestnancom č. 93/09 z 13. mája 2009

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia o nepovýšení žalobcov do platovej triedy AD12 v rámci povyšovania za rok 2009,

pokiaľ je to potrebné, rozhodnutí o povýšení do tejto platovej triedy v rámci toho istého povyšovania, úradníkov, ktorých mená sú uvedené na zoznamoch povýšených úradníkov uverejnených v oznámení zamestnancom č. 97/09 z 27. apríla 2009 a v oznámení zamestnancom č. 93/09 z 13. mája 2009,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________