Language of document :

Tožba, vložena 10. marca 2010 - Almeida Campos in drugi proti Svetu

(Zadeva F-16/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Ana Maria Almeida Campos (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o nenapredovanju tožečih strank v naziv AD12 v napredovalnem obdobju 2009, in, če je treba, odločb o napredovanju v ta naziv za isto napredovalno obdobje za uradnike, katerih imena so navedena na seznamu uradnikov, ki so napredovali, objavljenem v obvestilih uslužbencem št. 97/09 z dne 27. aprila 2009 in št. 93/09 z dne 13. maja 2009.

Predlogi tožečih strank

Odločbe o nenapredovanju tožečih strank v naziv AD12 v napredovalnem obdobju 2009 naj se razglasijo za nične;

odločbe o napredovanju v naziv AD12 v napredovalnem obdobju 2009 za uradnike, katerih imena so navedena na seznamu uradnikov, ki so napredovali, objavljenem v obvestilih uslužbencem št. 97/09 z dne 27. aprila 2009 in št. 93/09 z dne 13 maja 2009 naj se, če je treba, razglasijo za nične;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________