Language of document :

Kanne 26.2.2010 - Andres ym. v. EKP

(Asia F-15/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Carlos Andres ym. (Frankfurt-am-Main, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Vandenbussche ja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä kantajien kesäkuun 2009 palkkalaskelmien ja muiden aikaisempien ja tulevien palkkalaskelmien kumoaminen siltä osin kuin näissä palkkalaskelmissa täytäntööpannaan eläkejärjestelmän uudistaminen, josta päätettiin 4.5.2009. Toisaalta kantajille aiheutuneen vahingon korvaaminen.

Vaatimukset

kesäkuun 2009 palkkalaskelmat on kumottava siltä osin kuin näissä laskelmissa aloitetaan kantajien osalta sen eläkejärjestelmän uudistuksen täytäntöönpano, josta päätettiin EKP:n neuvostossa 4.5.2009; samoilta osin on kumottava myös aikaisemmat ja tulevat palkkalaskelmat

siltä osin kuin on tarpeellista, on kumottava 28.8.2009 ja 17.12.2009 tehdyt päätökset, joilla hylätään uudelleentarkastelua ("administrative review") koskevat vaatimukset ja sisäiset valitukset ("grievance procedure")

näin ollen vastaaja on velvoitettava maksamaan palkkauksen ja eläkkeen erotus, joka on seurausta edellä mainitusta EKP:n neuvoston 4.5.2009 tekemästä päätöksestä, edellisen eläkejärjestelmän soveltamiseen nähden; tähän palkkauksen ja eläkkeiden erotukseen on lisättävä 15.6.2009 alkaen ja tämän jälkeen joka kuun 15 päivä laskettavat, EKP:n korkokannan mukaiset viivästyskorot lisättynä 3 prosenttiyksiköllä siihen asti, kunnes velka on maksettu kokonaisuudessaan

vastaaja on velvoitettava maksamaan korvaus vahingosta, joka on aiheutunut ostovoiman menetyksestä; tämän vahingon kohtuulliseksi määräksi on alustavasti arvioitu 1 prosentti jokaisen kantajan kuukausipalkasta

Euroopan keskuspankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________