Language of document :

Sag anlagt den 18. marts 2010 - Capidis mod Kommissionen

(Sag F-18/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: M. Georges Capidis (Zellik, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at pålægge sagsøgeren den disciplinære sanktion, der består i degradering i en lavere lønklasse.

Sagsøgernes påstande

Afgørelsen om at pålægge sagsøgeren den disciplinære sanktion, der består i degradering i en lavere lønklasse som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra f), i bilag IX til statutten.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________