Language of document :

18. märtsil 2010 esitatud hagi - Capidis versus komisjon

(kohtuasi F-18/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Georges Capidis (Zellik, Belgia) jt (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Tühistada otsus, millega hagejale määrati distsiplinaarkaristusena palgaastme alandamine.

Hagejate nõuded

tühistada otsus, millega hagejale määrati distsiplinaarkaristusena palgaastme alandamine, mis on sätestatud personalieeskirjade IX lisa artikli 9 lõike 1 punktis f;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________